Bán đất đường Lũng Bắc, Hải An, Hải Phòng
Bán đất đường Lũng Bắc, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 82 m2 - Giá: 21 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 173 Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 173 Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 78 m2 - Giá: 7 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 66/333B Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 66/333B Văn Cao, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 82 m2 - Giá: 4.65 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 55/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 55/273 Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 1.45 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 11/120 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 11/120 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải PhòngNewVip
DTMB: 50.96 m2 - Giá: 2.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán hoặc cho thuê nhà số 60 Lô 14 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng
Bán hoặc cho thuê nhà số 60 Lô 14 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 25 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Cho thuê văn phòng số 634 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Cho thuê văn phòng số 634 Trường Chinh, Kiến An, Hải PhòngVip
DTMB: 45 m2 - Giá: 8 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 11 đường Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 11 đường Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải PhòngVip
DTMB: 200 m2 - Giá: 40 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 396D đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 396D đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 69 m2 - Giá: 7.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán hoặc cho thuê nhà số 210 Cát Linh, Hải An, Hải Phòng
Bán hoặc cho thuê nhà số 210 Cát Linh, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 100 m2 - Giá: 3.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 12/12/38 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 12/12/38 An Đà, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 42 m2 - Giá: 2.45 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà Xóm Tây, Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Bán nhà Xóm Tây, Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải PhòngVip
DTMB: 52 m2 - Giá: 1.45 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán hoặc cho thuê tòa nhà số 6 Lô 8A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán hoặc cho thuê tòa nhà số 6 Lô 8A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng Hot
DTMB: 105 m2 - Giá: 75 triệu /1 thángVNĐ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 9/55 Hoàng Ngọc Phách, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 9/55 Hoàng Ngọc Phách, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 75 m2 - Giá: 1.85 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 84/201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 84/201 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 51 m2 - Giá: 3.9 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 223/618 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 223/618 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 4.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 22 đường Đồng Diễn, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 22 đường Đồng Diễn, An Đồng, An Dương, Hải PhòngVip
DTMB: 80 m2 - Giá: 15 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà 22/191 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 22/191 đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 68 m2 - Giá: 2.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 15/4/12 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 15/4/12 Chợ Con, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 52 m2 - Giá: 1.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 60/27/38 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 60/27/38 An Đà, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 37 m2 - Giá: 1.37 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê Tầng 1 nhà số 51 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho thuê Tầng 1 nhà số 51 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 8 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 8/160 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 8/160 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 73 m2 - Giá: 3.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 200 mặt đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 200 mặt đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 52 m2 - Giá: 2.686 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 506 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 506 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 100 m2 - Giá: 15 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 133 Đường Vòng Cầu Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 133 Đường Vòng Cầu Niệm, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 55 m2 - Giá: 4.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 139 đường Lũng Đông, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 139 đường Lũng Đông, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 1.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà 28/51 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà 28/51 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 81 m2 - Giá: thỏa thuậnTỷ
Bán nhà ngõ 55/97 Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 55/97 Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 64 m2 - Giá: 1.4 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà Xóm Trại, đường 193 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà Xóm Trại, đường 193 Văn Cao, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 66 m2 - Giá: 2.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 138 Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 138 Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 68 m2 - Giá: 3.15 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 28 Trại Sơn, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà số 28 Trại Sơn, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải PhòngVip
DTMB: 66 m2 - Giá: 4.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 40/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 40/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 43 m2 - Giá: 1.45 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 7/120/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 7/120/229 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 20 m2 - Giá: 485 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 15/43/28/72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 15/43/28/72 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 2.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 11/159 Đình Đông, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 36 m2 - Giá: 1.56 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà Tổ 6 Thị Trấn An Dương Hải Phòng
Bán nhà Tổ 6 Thị Trấn An Dương Hải Phòng Hot
DTMB: 50 m2 - Giá: 1.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 20b/67 Kiều Sơn, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 20b/67 Kiều Sơn, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 42 m2 - Giá: 1.68 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 212 đường Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 212 đường Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải PhòngVip
DTMB: 273 m2 - Giá: 20 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 70/170 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 70/170 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 2.4 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 9B/16/47 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 9B/16/47 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 54 m2 - Giá: 1.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 15/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 15/360 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 1.73 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán đất Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng
Bán đất Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải PhòngVip
DTMB: 58 m2 - Giá: 460 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 5/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 5/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 60 m2 - Giá: 2.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê shophouse số 01 Chợ Đầu Mối Hoa Qủa, Hồng Bàng, Hải Phòng
Cho thuê shophouse số 01 Chợ Đầu Mối Hoa Qủa, Hồng Bàng, Hải Phòng Hot
DTMB: 80 m2 - Giá: 15 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 4/113 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 4/113 Vũ Chí Thắng, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 62.5 m2 - Giá: 2.35 Tỷ (Có thỏa thuận)