Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 20 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 7.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 44 ngõ 666 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 44 ngõ 666 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 900 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 4.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 4.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 9.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà khu cao cấp Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà khu cao cấp Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 4 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường 193 Văn Cao, Thư Trung, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà đường 193 Văn Cao, Thư Trung, Hải An, Hải PhòngNew
DTMB: m2 - Giá: 2.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt phố Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt phố Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 4.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 8.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 5.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Lê Lai, Ngô Quyền, HẢI Phòng
Bán nhà đường Lê Lai, Ngô Quyền, HẢI Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.68 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.85 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà trong ngõ đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà trong ngõ đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ Nam Pháp 1, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà ngõ Nam Pháp 1, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 3.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 229 đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 229 đường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 7.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà  mặt đường Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 6.2 VNĐ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Cát Cụt, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 13 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 8.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 9 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 10 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 739 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 739 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán biệt thự khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán biệt thự khu 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 11.9 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 649 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 649 Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.05 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 12.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 4 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán đất mặt đường Hào Khê, Lê Chân, Hải Phòng
Bán đất mặt đường Hào Khê, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 16.5 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 980 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ Hàng Gà, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ Hàng Gà, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 6.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà phố Phạm Hữu Điều,Niệm Nghĩa,Lê Chân,Hải Phòng
Bán nhà phố Phạm Hữu Điều,Niệm Nghĩa,Lê Chân,Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà đường Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.05 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà đường Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 3.4 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 4.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 3.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Bến Láng, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà đường Bến Láng, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà trong ngõ đường Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà trong ngõ đường Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.15 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Lực Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Lực Hành, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.55 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường 933 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường 933 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 3.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà trong ngõ 46 Lạch Tray ,Ngô Quyền ,Hải phòng
Bán nhà trong ngõ 46 Lạch Tray ,Ngô Quyền ,Hải phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.85 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà đường Trung Lực, Hải An, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.65 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường Đào Nhuận, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường Đào Nhuận, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 3200000000 VNĐ (Có thỏa thuận)
Bán nhà khu 174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà khu 174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 2.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1400000000 VNĐ (Có thỏa thuận)
Bán nhà đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng
DTMB: m2 - Giá: 1050000000 VNĐ (Có thỏa thuận)
Bán nhà trong ngõ Hào Khê, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng
Bán nhà trong ngõ Hào Khê, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải phòng
DTMB: m2 - Giá: 1450000000 VNĐ (Có thỏa thuận)