Bán nhà số 96B đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 96B đường Chợ Hàng, Lê Chân, Hải PhòngNewVip
DTMB: 41.3 m2 - Giá: 5.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê phòng họp và phòng học căn BH 01-37 Vinhomes Imperia Hải Phòng
Cho thuê phòng họp và phòng học căn BH 01-37 Vinhomes Imperia Hải PhòngNew Hot
DTMB: 80 m2 - Giá: 16 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 6C9 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà số 6C9 Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải PhòngNewVip
DTMB: 78 m2 - Giá: 2.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê căn hộ số 39 Lô 16 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê căn hộ số 39 Lô 16 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 135 m2 - Giá: 14 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 136 Tổ 14 Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
Bán nhà số 136 Tổ 14 Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 860 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 52/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 52/273 Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngNew Hot
DTMB: 61.5 m2 - Giá: 2.68 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 9/40/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 9/40/202 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngNewVip
DTMB: 45 m2 - Giá: 1.85 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nha số 6/109 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nha số 6/109 Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 45 m2 - Giá: 1.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán Biệt Thự Sân Vườn số 33 Lô 18D Lê Hồng Phong
Bán Biệt Thự Sân Vườn số 33 Lô 18D Lê Hồng Phong Hot
DTMB: 297 m2 - Giá: 18 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 43B dự án 833 Thư Trung Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 43B dự án 833 Thư Trung Văn Cao, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 90 m2 - Giá: 4.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 65 Lô 17 Mở Rộng, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 65 Lô 17 Mở Rộng, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 2.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 139A đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 139A đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng Hot
DTMB: 80 m2 - Giá: 15 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 69 đường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 69 đường Lam Sơn, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 90 m2 - Giá: 6.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
BÁN NHÀ ĐƯỜNG ĐÔNG PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNG
BÁN NHÀ ĐƯỜNG ĐÔNG PHONG, HẢI AN, HẢI PHÒNGVip
DTMB: 42 m2 - Giá: 1.07 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 81/5/278 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 81 m2 - Giá: 5,5Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường số 26 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường số 26 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 90 m2 - Giá: 12.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 12/2/137 Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 12/2/137 Lán Bè, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 32 m2 - Giá: 1.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê căn Shophouse BH 03-12B Dự án Vinhomes Imperia
Cho thuê căn Shophouse BH 03-12B Dự án Vinhomes Imperia Hot
DTMB: 157 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán nhà số 117A đường Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà số 117A đường Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 3.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 25 Hàm Nghi, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà số 25 Hàm Nghi, Hồng Bàng, Hải PhòngVip
DTMB: 210 m2 - Giá: thỏa thuậnVNĐ
Cho thuê nhà số 1 Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 1 Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 84 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán nhà số 22 dự án 833 Thư Trung Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 22 dự án 833 Thư Trung Văn Cao, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 70 m2 - Giá: 4.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 3/20/79 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 3/20/79 Nguyễn Tường Loan, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 75.2 m2 - Giá: 2.65 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 18/246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 18/246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 2.35 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 3/739 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 3/739 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 1.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 112 đường Đinh Nhu, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 112 đường Đinh Nhu, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 81 m2 - Giá: 3.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 169 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 169 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 50 m2 - Giá: 15 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 29 Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 29 Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 66 m2 - Giá: 4.7 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê căn hộ số 36 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng
Cho thuê căn hộ số 36 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng Hot
DTMB: m2 m2 - Giá: 14 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 33D/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 33D/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 1.9 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán hoặc cho thuê nhà xưởng kho bãi số 45/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán hoặc cho thuê nhà xưởng kho bãi số 45/333 Văn Cao, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 280.3 m2 - Giá: 25 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 2/616 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 2/616 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 73 m2 - Giá: 2.45 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 30B/512 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 30B/512 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 45-70 m2 - Giá: 12 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 152 đường Đông Phong, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 152 đường Đông Phong, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 44 m2 - Giá: 900 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 3/31/273 Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 43 m2 - Giá: 1.47 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 355-357 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 355-357 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 256 m2 - Giá: 13 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 154 đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 154 đường 208 An Đồng, An Dương, Hải PhòngVip
DTMB: 440 m2 - Giá: 13 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 28/54 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 28/54 Trung Hành, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 1.75 Tỷ (Có thỏa thuận)