Bán nhà số 355-357 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 355-357 Phủ Thượng Đoạn, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 256 m2 - Giá: 13 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 154 đường 208 An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 154 đường 208 An Đồng, An Dương, Hải PhòngNewVip
DTMB: 440 m2 - Giá: 13 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 28/54 Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 28/54 Trung Hành, Hải An, Hải PhòngNewVip
DTMB: 60 m2 - Giá: 1.75 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 31/37 đường Lê Chân, quận Lê Chân Hải Phòng
Bán nhà số 31/37 đường Lê Chân, quận Lê Chân Hải PhòngVip
DTMB: 68 m2 - Giá: 5.5 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê văn phòng căn BH 05-03 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng
Cho thuê văn phòng căn BH 05-03 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng Hot
DTMB: 80 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Cho thuê shophouse BH 04-03 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng
Cho thuê shophouse BH 04-03 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng Hot
DTMB: 135 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán đất thổ cư ngõ 316 Lũng Đông, Hải An, Hải Phòng
Bán đất thổ cư ngõ 316 Lũng Đông, Hải An, Hải Phòng
DTMB: 85.5 m2 - Giá: 14 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Cho thuê shophouse BH 01-26 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng
Cho thuê shophouse BH 01-26 dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng Hot
DTMB: 105 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Cho thuê nhà số 62 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 62 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 94 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán nhà số 6/4/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 6/4/39 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 55 m2 - Giá: 1.6 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 5/29/302 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 5/29/302 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 50 m2 - Giá: 2.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 63 dự án 833 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 63 dự án 833 Văn Cao, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 90 m2 - Giá: 24 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 15/78 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 15/78 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 68 m2 - Giá: 4.05 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà số 28/182 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 28/182 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng Hot
DTMB: 336 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán nhà số 18/26/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 18/26/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 36 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu
Bán nhà ngõ 425 đường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 425 đường Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngVip Hot
DTMB: 42 m2 - Giá: 1.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà mặt đường số 55 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà mặt đường số 55 Phương Lưu, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 92 m2 - Giá: 3.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà 34B/320 đường Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà 34B/320 đường Lê Lai, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 40 m2 - Giá: 1.3 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 267 Tổ 1 khu TĐC Gốc Lim, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 267 Tổ 1 khu TĐC Gốc Lim, Hải An, Hải Phòng
DTMB: 80 m2 - Giá: 2.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 17/95 đường Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 17/95 đường Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng Hot
DTMB: 58 m2 - Giá: 1.8 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 14A3/152 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 14A3/152 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng Hot
DTMB: 55 m2 - Giá: 2.15 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê văn phòng nhà số 367 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Cho thuê văn phòng nhà số 367 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 110 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Cho thuê shophouse BH 01-53 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng
Cho thuê shophouse BH 01-53 Vinhomes Imperia Hồng Bàng, Hải Phòng Hot
DTMB: 108 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Bán nhà số 6/70/97 đường Đoàn Kết, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 6/70/97 đường Đoàn Kết, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 42 m2 - Giá: 1.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 87/2B đường Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Bán nhà số 87/2B đường Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng Hot
DTMB: 73,5 m2 - Giá: 62 Triệu/m2 (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 14B/30/82 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà số 14B/30/82 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải PhòngVip
DTMB: 52 m2 - Giá: 1.95 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 6/11/418 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng
Bán nhà số 6/11/418 Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải PhòngVip
DTMB: 48 m2 - Giá: 1.89 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 56 đường Tiền Phong, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 56 đường Tiền Phong, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 43 m2 - Giá: 1.25 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà ngõ 241 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Bán nhà ngõ 241 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Hot
DTMB: 50 m2 - Giá: 2.2 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 18/48 Phố Lũng, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 18/48 Phố Lũng, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 66 m2 - Giá: 2.1 Tỷ (Có thỏa thuận)
Cho thuê nhà 383 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
Cho thuê nhà 383 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng Hot
DTMB: 165 m2 - Giá: 50 Triệu/tháng (Có thỏa thuận)
Cho thuê căn BH 04-05 Dự Án Vinhomes Imperia Hải Phòng
Cho thuê căn BH 04-05 Dự Án Vinhomes Imperia Hải Phòng Hot
DTMB: 80 m2 - Giá: thỏa thuậnTriệu/tháng
Cho thuê nhà số 1/191 Phương Lưu, Hải An, Hải Phòng
Cho thuê nhà số 1/191 Phương Lưu, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 90 m2 - Giá: 12 Triệu (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 10/385 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 10/385 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 94 m2 - Giá: 1.97 Tỷ (Có thỏa thuận)
Bán nhà số 7/46 đường Trung Hành, Hải An, Hải Phòng
Bán nhà số 7/46 đường Trung Hành, Hải An, Hải PhòngVip
DTMB: 48 m2 - Giá: 1.52 Tỷ (Có thỏa thuận)